Hjem

Midtunhaugen VelforeningVelkommen til vår hjemmeside


Her finner du aktuelle saker, dokumenter, vedtekter. Kontakt oss gjerne ved å benytte deg av kontaktskjema under.

Nyhetssaker

2/7, 2024


Ferietid. :)

Da er det etterlengtet ferie, og vi i styret ønsker alle våre medlemmer en god sommer. E-poster inn til styret må påregnes lengre svartid. 6.06.2024

"Save the date"


Kjære alle medlemmer, vi har satt dato for høst dugnad. Legg inn dugnaden i kalenderen allerede i dag: 7 September. Dugnadsoppgaver kommer når de er klar. 

26.05.2024

Vi har vunnet en benk!


I vår sendte styret inn søknad til BOB sitt fond "Livet Mellom Husene". 


Før helgen fikk vi en gledelig nyhet om at Midtunhaugen Velforening er trukket ut til å få en benk, og vi får levert den fra BOB. Vi håper benken kan bidra til økt sosialt samvær mellom husene. 

20.05.24

Oppdatering fra styret

 

Etter årsmøtet hvor det ble valgt inn to nye representanter, er det nye styret nå konstituert.

Siv Vikestrand Asphaug er valgt inn som ny leder og tar over roret etter Tord Hatland, som i flere år har gjort en strålende jobb som leder. Tord fortsetter i kapasitet som styremedlem i året som kommer. Styret takker Tord for en formidabel innsats så langt!


Emilie Hetleøen og Ole Sverre Myklebust ble valgt inn av flertallet på årsmøtet og trer inn i sine roller fortløpende.


Vi vil samtidig få takke av Camilla Skudal og Idar Rydland for god innsats i sine verv for styret. Mye godt arbeid er lagt ned på flere fronter med disse to som aktive medlemmer av styret!


Nå fortsetter arbeidet for Midtunhaugen Velforening, for felles glede!


 

01.05.2024

 

Årsmøte ble avholdt 23.april,  og protokoll er nå tilgjengelig for våre medlemmer under dokumenter.


I år startet styret å benytte skjema "protokoll" som vi har fått fra vår forretningsfører BOB. Dette gir en ryddig og enkel oversikt over beslutninger tatt på årsmøte.25.04.2024

DUGNAD LØRDAG 04.05.24 

 

Midtunhaugen Velforening inviterer store og små til dugnad  

lørdag 4 mai 2024.  


I år vil vi som i fjor sette ut stolper med oppgaver som vi ønsker skal bli utført. Her er det bare å kaste seg over et prosjekt.  Lurer du på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss i styret, vi er på plass.  

Det vil bli satt ut to containere til hageavfall. En ved nedre parkeringsplass og en ved snarvei til rekke 139-143 ved skogen.  

Viktig!! Det er det kun hageavfall som skal kastes i containeren. 


Andre arbeidsoppgaver:  

 • Koste og spyle veier som ikke allerede er tatt. 
 • Luke langs kantstein 
 • Generelt Klippe/fjerne ville vekster.  
 • Ta gjerne kontakt med styre dersom du har forslag til gjøremål. 


Det vil bli servering av pølser og saft, kaffe og kaffemat på midtre lekeplass kl.14:00 for barn og vokse som deltar på dugnaden. Dette er veldig hyggelig for både store og små og en fin anledning til å slå av en prat med dine naboer.  


Dersom du ikke har anledning til å være med på dugnad, har du mulighet til å delta ved å betale kr.200,- Dette kan gjøres enkelt ved å Vippse til  #919471 

Vennligst merk innbetalingen med dugnad.  

Har du mulighet for å stille med bil og henger til dugnaden, gi styret beskjed.  

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til dugnad! 


Styret i Midtunhaugen Velforening. 09.04.2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024


Styret minner om kommende årsmøte tirsdag 23.04.2024 kl 18.00.


Komplett innkalling, saksliste, årsberetning og årsregnskap finner man på nettsiden under dokumenter. Her finner man også fullmakt til utfylling om man ikke har mulighet til å stille på møtet personlig, og oversikt over fellesområdene.


Styret oppfordrer alle til å komme på årsmøtet!


Vel møtt!


Midtunhaugen Velforening

Styret


05.03.2024

VARSEL OM ÅRSMØTE 2024 

MIDTUNHAUGEN VELFORENING 

  

 

Det er planlagt å arrangere årsmøte i Midtunhaugen Velforening 
 tirsdag 23. april 2024 kl.18:00  

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 
2.april 2024, og kan sendes på epost til  
styret@midtunhaugen.no  

 

Endelig innkalling vil bli publisert på www.midtunhaugen.no innen 9.april 2024, samt distribuert til postkasser. Av innkallingen vil det gå frem hvilke saker som skal gjennomgås på årsmøtet. Relevante dokumenter publiseres på vår hjemmeside. 

  

Vi vil gjerne at alle som ønsker å bidra i styret melder sin interesse snarlig. 

 

Midtunhaugen Velforening 

Styret 

14.01.24

Har vi en data kyndige person blant våre medlemmer som kan bistå styret med valg av data plattform (epost, arkiv, kommunikasjon) og ny hjemmeside web?

 

Styret ønsker å fornye og oppgradere dagens elektroniske verktøy i den daglige driften av styret. Styret bruker i dag one.com

 

Det er mulig Microsoft 365, vil dekke de fleste behov, mens valg av web løsning og drift av vår hjemme side er noe vanskeligere. 

 

Vi setter pris på om du kunne hjelpe oss med dette. Send

melding til styret@midtunhaugen.no


21.12.23

Viktig melding fra styret!

 

Vi minner våre medlemmer på at årskontingent for 2024 kommer i slutten av desember.

 

Det er som kjent hvert medlem sitt ansvar å melde om flytting/Salg av bolig. Se link til vedtekter.

Vi har i 2023 måtte behandle flere inkassosaker, og for å unngå dette gjøres det oppmerksom på pliktene til våre medlemmer.

 

Purring og betalingsgebyr vil bli belastet hvert enkelt medlem uten unntak. Får du utfordringer med å betale kontingent så ta kontakt med BOB direkte for å inngå en nedbetalingsplan.

Vedtekter for Midtunhaugen Velforening 02.06.2022.pdf

 

Midtunhaugen Velforening har Bergen og Omegn Boligbyggelag som forretningsfører.

BOB – Bygger fellesskap – bob.no

 

Selger du leiligheten din, må du som medlem sende oss opplysninger om salget, eller du får din megler til å sende oss opplysninger på vår epost, med kopi til BOB.

 

Da får vi opprettholdt vårt medlemsregister, avsluttet ditt kundeforhold hos BOB, og opprettet nytt medlem sitt kundeforhold hos BOB.  

 

 

Organisasjonsnummer:

992 820 381

 

E-post:

styret@midtunhaugen.no

Katrine.sandvik@bob.no

Postadresse:

Midtunhaugen Velforening v/BOB

Postboks 7280

5020 BERGEN

02.12.2023

Utebelysning og førjulstreff


Lørdag 02.12.23 hadde vi ofisiell innvielse av den nye utebelysningen på midtre lekeplass på Midtunhaugen.

Styret har valgt å kjøpe inn lyskjeder for å lyse opp det mørke området, og samtdig gjøre det hyggelig for medlemmene i velforeningen.

Valget av belysning ble gjort med tanke på kvalitet og varighet, og vi håper dette er noe som vil kune gi glede i mange år fremover.

Utebelysningen ble innviet med et felles treff hvor det ble servert gløgg, kakao og pepperkaker rundt bålpanne. Ønsket er at dette etterhvert vil bli en fast tradisjon! Det ble en veldig hyggelig ettermiddag for alle!

25.22.23

Isete forhold


Etter snøfall med påfløgende regn er stikkveier og fortauer veldig glatte. Vi oppfordrer alle beboere til å bruke strøkassene som er plassert ut på haugen, de er fylt opp for vinteren!

Gå pent og ta vare!


07.11.23

Styremedlemmer

Styret søker nye styremedlemmer velkommen til å bidra i Velforeningen for året 2024.


Fire av styrevervene er oppe til valg, og vi håper på nye krefter som har lyst å bidra for felles glede i velforeningen vår!

Arbeidet i styret er lønnet. Årsmøtet beslutter de økonomiske rammene.


Som styremedlem kan du bidra til:

- Utbedring av grøntområder på Midtunhaugen: Du kan bidra med å påvirke arbeidet til Arna Jordsortering som allerede er godt i gang med å utvikle innbydende grøntområder på "haugen".

-Sosiale arrangement: Vil du være med å skape kjekke arrangementer på Midtunhaugen både for barn, voksne og familier?

-Andre gjøremål er:

-Økonomi

-Ajurhold av epost

-Oppfølging av lekeplasser

-Samordne og følge opp vintervedlikehold


Kontakt oss på mail til styret@midtunhaugen.no


05.11.2023

Oppdatering på "prosjekt Midtuntoppen"

 

Det nærmer seg innflytting (des 2023) for nye beboere i prosjekt til Heldal AS (Midtun Toppen). Styret hadde nylig et felles møte med Heldal og Velforeningen Midtunhaugen 76-96 (Nedre felt) for å få informasjon om prosjektets siste fase.   

 

Asfaltering:

Det vil om kort tid bli asfaltert ned til ny bygget med 3 fartsdumper, og et gangfelt skal etableres fra nybygg til transformator. Det vil bli noe trafikale utfordringer mens arbeidet pågår. Dato er ikke oppgitt og vi tror at de plutselig kommer, dessverre.


Avtale om felles vedlikehold fra 1.1.2024:

Styret for Midtun Toppen vil det første året være fra Heldal. Videre vil det dannes et styre i etterkant av beboere i velforeningen.

Vi har vært opptatt av at det foreligger en skriftlig avtale om fordeling av vedlikeholdsutgiftene.  Det må fordeles utgifter med vintervedlikehold og senere en avtale om av hvem og hvordan utgifter for fremtidig asfaltering skal håndteres. Slik det er i dag eier Velforeningen Midtunhaugen 76-96, veien ned til vår parkeringsplass ved rekke 100/128.

 

Fortau:

Vi har stilt spørsmål om hvem som eier og har vedlikeholdsansvar for fortauet som nå anlegges. Heldal skal undersøke dette.  

 

Parkering:

Det kommer 15stk nye leiligheter, med innvendig garasje plass til 12.

I tillegg til 1 stk parkeringsplass for stopp/hent på utsiden. Får vår del som har parkeringsplass på motsatt side av veien (rekke 100/128), er vi noe usikker på hvordan gjester til bygget vil parkere. Vi får Heldal til å montere ned et fundament i jorden, for fremtidig oppsett av skilt. Vi vet at andre fra Velforeningen Midtunhaugen 76-96, bruker våre parkeringsplasser.   

 

Asfaltering stikkvei:

Asfaltering av stikkvei mellom vår rekke 100/128 og rekke 96A-D.(Denne eies av Velforeningen Midtunhaugen 76-96)

Vi så nylig på stikkvei som går mellom vår rekke 100/128 og rekke 96A-D. Mange av våre medlemmer benytter denne veien til skole og til Nesttun, og styret mener det er naturlig at vi bidrar økonomisk til en eventuell oppgradering i samarbeid med Velforeningen Midtunhaugen 76-96.. Vi er usikre på om det er gjennomførbart på så kort varsel ifb. med øvrig asfaltering. En god del forarbeid må gjøres og dette er ikke avklart.    

 

Annet arbeid:

Heldal AS skal utføre noe arbeider for oss på bed A og B·        

-De vil asfaltere hele parkeringsplassen ned til og litt inn forbi garasje porten·        

-De vil fjerne alt som er i bed A ved transformator og legge ned duk, bak, lave buskvekster·        

-Fjerne gammel oppsamlet avfalls demoni for grønt avfall bak transformator·       

-Grave bort litt av kanten rundt parkeringsplassen·        

-Sette ned fundament for skilt·        

-Tilbakeføre gressplen i felt B (sommer 2024)

 

DUGNAD HØST 2023

Lørdag 30.09.23 ble det avholdt dugnad i velforeningen. I forkant av dugnaden var det satt opp stolper med oppgaver styret anså var viktig å ta tak i, og allerede tidlig i uken var det flere som hadde begynt på disse oppgavene. Dette gav oss en kjempestart, og lettet trykket for de resterende på lørdagen. Containere har også stått på plass i en uke til sammen, så alle som har ønsket, har hatt mulighet både til å delta på dugnad og til å deponere eget hageavfall.

Det ble jobbet fra tidlig på morgen til godt utpå ettermiddagen, og til og med litt på søndag, til tross for et noe skiftende Bergensvær, så mye godt arbeid er gjort!

Det er viktig å fylle flinke arbeidsmaur med ny energi, så vi hadde som vanlig servering av HotDogs, saft, kaffe og deilig kake (takk Camilla) i et provisorisk telt for anledningen; Takk til Tord som var rask på labben og fikk opp teltet så vi alle fikk noen minutter under tak!

Det var veldig kjekt å se så mange nye ansikter på dugnad, i tillegg til andre som har vært med tidligere år også. Det ble en veldig hyggelig dag, og både store og små så ut til å kose seg, til tross for både ruskete vær og mye gjørme 😊

Noen av de store oppgavene som ble gjort var bla. å grave opp langs kanten i svingen. Der dukket det opp to kummer vi ikke har vært klar over at var der engang, og hele rennen ble fylt med pukk i håp om bedre drenering og mindre ville vekster langs kanten.

Det ble kuttet ned store mengder Rododendron og hekk, det ble rensket i bed og langs kanter, trær fikk «skjørtene løftet», og ikke minst har vi fått to flotte hjertetrær plantet; ett på nedre felt og ett på øvre, og vi i styret håper disse vil bli praktfulle tilskudd til feltet vårt!

Styret vil få takke alle som bidro på høstens dugnad, så sees vi til våren, atter klare til dyst!

DUGNAD LØRDAG 30.09.2023

 

Midtunhaugen Velforening inviterer store og små til dugnad

lørdag 30 september.


I år vil vi som i fjor sette ut stolper med oppgaver som vi ønsker skal bli utført. Her er det bare å kaste seg over et prosjekt.  Lurer du på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss i styret, vi er på plass.


Det vil bli satt ut to containere til hageavfall. En ved nedre parkeringsplass og en ved snarvei til rekke 139-143 ved skogen.


Viktig!! Det er det kun hageavfall som skal kastes i containeren.

Andre arbeidsoppgaver:

 • Koste og spyle fortau og veier.
 • Luke langs kantstein
 • Klippe/fjerne ville vekster.
 • Ta gjerne kontakt med styre dersom du har forslag til gjøremål.


Det vil bli servering av pølser og brus, kaffe og kaffemat på midtre lekeplass kl.14:00 (mellom husrekkene 184-198 og 174-184) for barn og vokse som deltar på dugnaden. Dette er veldig hyggelig for både store og små og en fin anledning til å slå av en prat med dine naboer.


Dersom du ikke har anledning til å være med på dugnad, har du mulighet til å delta ved å betale kr.200,- til konto 1503 69 09266.


Vennligst merk innbetalingen med dugnad.


Har du mulighet for å stille med bil og henger til dugnaden, gi styret beskjed.

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til dugnad!


Styret i Midtunhaugen Velforening.

7.6.2023

Heldal Eiendom-Boring og sprenging

i områdeDå kom riggen noe overraskende på plassen i dag, den hadde planer om og komme på fredag eller i begynnelsen av neste uke.
Men blei plutselig frigjort fra annet arbeid.

Det betyr at vi kommer til å sprenge litt fjell i dag (små ladninger) som blir tildekket, utover denne uken, og noen dager i neste.
Når vi skyter så vil vi stenge veien i begge veier nå skyting pågår.

Om det skulle bli noe stein i veien, så vil vi koste/rydde det opp før vi sender biler gjennom. Så det kan bli stengt i 15 min i verste tilfelle. Her vil det bare bli skutt små salver for og holde risikoen nede for at dette skal skje.


Mvh byggeleder Lars


PÅMINNELSE TIL ÅRSMØTE  2023


FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING


Tirsdag 6. juni 2023 klokken 18.00
Sted: Eventus Midtun Barnehage, Midtunhaugen 179, 5224 NesttunMange viktige saker som skal besluttes og styret ønsker alle medlemmer velkommen.


Link til innkalling og dokumenter 


3.6.2023

Heldal Eiendom-Midtun Toppen

Startet fjerning av fjellknaus ved inngang til feltet


  

Som dere sikkert har merket, så har Heldal Eiendom, startet sine arbeider i krysset og fjerner nå trær og løse steiner. De regner med å være ferdig med dette arbeidet «piggig» innen fredag 9.juni.


Videre venter de på dato for når maskin skal komme å borre i fjellet og sprenge bort deler av knausen. Opprydding etter dette tar ca. 1 uke. En del støy må regnes med. De skal ikke fjerne hele knausen.


Årsak til at dette arbeidet skal gjennomføres er krav til veibredde og etablering av fortau langs hus nr 112/114 og ned til trafo/Velforeningen Midtunhaguen 76-96.


Heldal vil gjøre det de kan for at ferdsel i området ikke skal påvirkes altfor mye. De vil sikre og flytte seg etter behov.


Det nærmer seg tilbakeføring av gressplen (bed B) ved rekke 100/128

og samt asfaltering av vår parkeringsplass. Fortau vil ikke komme før sommerferien.


Styret er i dilaog med Heldal of å ivareta våre meldemmers områder. Viktige avklaringer vedr parkeringsplass skal opp på årsmøte 6.juniKontakt Velforeningen her:

 
 
 
 
 

25.4.2023

FRISTEN FOR Å MELDE SAKER TIL ÅRSMØTET NÆRMER SEG


Styret i Midtunhaugen Velforening minner om at fristen for å melde saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 9. mai 2023 og kan sendes på epost til:


styret@midtunhaugen.no  

 

Årsmøtet er planlagt arrangert tirsdag 6. juni 2023.


15.3.2023

Heldal Eiendom-Midtun Toppen

Fremdrift mars/april 2023


Melding i fra prosjekt leder:


Vi håper å ferdig stille grøften så snart snøen gir seg, vil ikkje ta noen unødvendige sjanser med snøen som er i veiene, så grøften lar vente litt på seg til den er vekke.

Vi skal mot slutten av mars grave over til trafo håper vi. (Vi fjerner ugresset/røttene som er lagt opp bak trafo som avtalt  ilp av mnd)

Det ventes ein avklaring ang krysset nede av Bergen kommune/staten vegvesen/BKK
Om den skulle komme i mars så vil eg gi beskjed til dere, så vil krysset bli påbegynt.

Påsken stenger vi i entreprenøren ned, så det blir mindre bråk. Men er fult mulig at det er noen få tømrere/rørleggere/elektriker og jobber her mandag, tirsdag og halve onsdag.

9.3.2023

VARSEL OM ÅRSMØTE 2023

MIDTUNHAUGEN VELFORENING


Det er planlagt å arrangere årsmøte i Midtunhaugen Velforening


  tirsdag 6. juni 2023.  

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 
9. mai 2023 og kan sendes på epost til  
styret@midtunhaugen.no  

 

Endelig innkalling vil bli publisert på www.midtunhaugen.no innen 23. mai 2023 
samt distribuert til postkasser. Av innkallingen vil det gå frem hvilke saker som skal gjennomgås på årsmøtet. Relevante dokumenter publiseres på vår hjemmeside. 

  

Vi vil gjerne at alle som ønsker å bidra i styret melder sin interesse snarlig. 


5.2.2023

Heldal Eiendom-Midtun Toppen

Fremdrift februar 2023


Nå har vi kommet inn i februar og vi har startet en del arbeid med veien opp over som dere sikkert har sett /hørt
Langs veien oppover er vi som godt som ferdig med bråket, men nå starter vi arbeidet nedover med vann og avløp. Dere vil ikkje bli noe videre berørt med det ettersom den største delen av jobben ligger fra trafo og ned over.

Utenom det så er tømrer i gang på bygg C , og taket vil begynne i midten av februar ca.


Vi kommer til å forsette med betong på garasje og dei andre blokkene i løpet av mnd.

Mvh
Lars Ole Kolaas
Ent Magne Heldal Entreprenør


- Planlagt innflytting desember 2023

- Les mer om Midtun Toppen her


05.01.2023

ÅRETS JULESTJERNER 2022


«Årets julestjerne» er et bomiljøprosjekt for å skape positive opplevelser og anerkjennelse til dem som bidrar positivt til felles- og naboskapet på Midtunhaugen. I løpet av 2022 er det mange som bevisst, eller ubevisst, har vært med på å skape glede, har utført oppgaver for fellesskapet og alltid stilt opp på litt ekstra. Alle "julestjerner" fikk en oppmerksomhet like før jul.

 

Nominert: Siv Vikestrand Asphaug

Hus nr.: 260

Nominert av: Unni Sjursen og Ann Catrine Kroksveen

Siv er en fantastisk nabo som ikke er redd for å ta i et tak. Siv tar ansvar og er engasjert i det som angår oss i gaten og på haugen. Hun har i flere år vært leder for kloakkpumpestyret i gaten vår, og i 2022 ble hun også med i styret for Velforeningen. Siv er alltid blid og løsningsorientert. Hun er ikke bare god til å snakke, hun gjør det også!

 

Nominert: Caroline Midtun

Hus nr.: 170

Nominert av: Karianne Kjoen

Caroline er en som alltid deltar på dugnad og er flink til å bidra til snømåking på tunet.

 

Nominert: Terje Skudal 
Hus nr.: 196 
Nominert av: Karianne Kjoen og Tord Hatland
Terje er en som bidrar med stor innsats på dugnader, både organiserte og uorganiserte. Som nabo viser du ofte dine evner til å hjelpe andre. Han finner også stadig vekk våre tapte ting på haugen.

 

Nominert: Irene Thorsnes 
Hus nr.: 51 
Nominert av: Camilla Skudal og Irene Aase Kvåle
Som en av «blomsterdamene» har Irene gjennom en årrekke gitt mye av seg selv for å skape glede for andre. Du planlegger, organiserer og bidrar til utvikling av velforeningens grøntområder. Vi setter stor pris på din innsats for haugen.

 

Nominert: Liv Sverdrup 
Hus nr.: 200 
Nominert av: Camilla Skudal og Irene Aase Kvåle
Som en av «blomsterdamene» har Liv gjennom en årrekke gitt mye av seg selv for å skape glede for andre. Du planlegger, organiserer og bidrar til utvikling av velforeningens grøntområder. Vi setter stor pris på din innsats for haugen.

 

Nominert: Leif Nordgård
Hus nr.: 206 
Nominert av: Terje og Camilla Skudal
Som nabo stiller Leif alltid opp på dugnad og yter god innsats både ved organisert og uorganisert arbeid. Vi setter stor pris på din innsats for miljøet på haugen.

13.12.2022

Endelig er snøen her.

Dette ville alle ungene på Midtunhaugen sagt nå. For oss voksne, er nok tankene litt anderledes. Mange våknet opp til 15-20 cm snø.


Vi har i dag fått melding i fra BOB sitt brøytemannskap, at de kommer innen kl 15.00 i dag. De beklager at de ikke har kunnet kommet før.  


Husk å benytte strøkasser som er i feltet. Mangler det noe, send en epost til styret@midtunhaugen.no

2.12.2022

Heldal Eiendom-Midtun Toppen, fremdrift Desember 2022
Planlagt innflytting desember 2023


Det blir betongstøping på blokken som ligger nærmest rekke 100-128,

målet er og være ferdig med den største delen av støpe jobben til jul.


Garasje vegger blir støpt, sprenging er i utgangspunktet ferdig, så sant det ikkje skulle stå noe smått igjen i et hjørne.

Kjøring i veien vil stort sett bestå av noen få betong biler og materiell. Arbeidstiden vil bli stort sett mellom 07-15, med noen få unntak om nødvendig.


Siste arbeidsdag før jul: 22.12.2022

Oppstart igjen:                 02.01.2023


I mellom jul og nyttår skal vi i utgangspunktet ta ferie.


Les mer om Midtun Toppen her


30.11.2022

Torsdag 1. desember er Røykvarslerdagen


Ved brann handler det om minutter og sekunder. Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien din kommer dere ut i tide. Derfor er det viktig at du sjekker at røykvarsleren fungerer og bytter batteri minst én gang i året.


Les meg her

08.11.2022

Heldal Eiendom-Fremdrift November 2022


De har statet betong arbeid på huset som ligger nærmest veien og i nærheten av rekke 76 (nedre velforening) .

Skyting er ikkje ferdig, men blir mindre perioder av dette.

Det vil bety at det blir mindre kjøring og mindre støy i store perioder.

03.10.2022

Heldal Eiendom AS-Etablering avfortau


Styret har i dag, 3. oktober vært på befaring sammen med Heldal Eiendom AS når det gjelder etablering av fortau langs grøntområdet (felt B) i front av rekke nr. 100 - 128.


Arbeidet starter om få dager siden entreprenøren har behov for å utvide veien i forbindelse med tungtransport de kommende tre ukene. Heldal Eiendom vil montere en murkant mellom Velforeningens areal og det nye fortauet. På denne måten vil de øke veibredden for trafikk.


Velforeningen har gitt tydelig beskjed om at prosjektet må ivareta person trafikk og sørge for en trygg skolevei som må være godt merket og skiltet.


Det vil bli økt trafikk i det aktuelle området.


Styret følger videre opp det pågående arbeidet.

02.10.2022

Heldal Eiendom har sprengt seg frem


Allerede fredag 30.september sprengte Heldal seg igjennom fjellet og ut i veien (rød kryss). Vi vil i neste uke ta kontakt for å få mer opplysning om når tungtraffik begynner å kjøre på veien (grønn linje). De bruker i dag veien bak (blå linje)


Gul linje er ca bygge området


(ps: problemer med å vise bilde i mobil visning)

28.09.2022


Oppstart av byggearbeider Heldal Eiendom ASMidtun toppen.

(https://www.midtuntoppen.no/index.html)


Heldal Eiendom AS har nå fått tillatelse til å starte sine arbeider som dere sikkert har sett/hørt. De er godt i gang og starter arbeidene med å borre i fjell i dag 28.september med påfølgende sprengningsarbeider.


De har arbeidstid mellom kl 07.00-15.00 Oppstart av maskiner 06.30. Planlagt ferdig høst 2023.


Arbeidsplan er å borre i løpet av dagen og sprenging på slutten av dagen. Varighet ca 14 dager. De vil ha en sikkerhetsansvarlig som sperrer veibane og stanser biler og personer som går i området.


Styret oppfordrer barnefamilie om å informere sine barn, på hva som pågår på sin skolevei, slik at de ikke blir skremt av arbeider og store biler som kjører.Les mer på www.midtunhaugen.no her vil vi legge ut informasjon fortløpende om saken.


Har du ikke mulighet til dette, send oss en epost til styret@midtunhaugen.no eller ring 91348011, så vil vi sørge for at du får informasjon i din postkasse. Dette gjelder unntakene.


Beklager kort informasjonsfrist.


Mvh Styret


19.09.2022 DUGNAD lørdag 24. september

Det nærmer seg dugnad lørdag 24. september.


Det er plassert ut stolper med oppgaver som ønskes utført. Her er det bare å kaste seg over et prosjekt, og det er selvsagt mulig å arbeide både før og etter lørdag også.


Det vil bli plassert containere som blir stående til 3. oktober ved nr. 33-55 og ved nr. 230. Det er kun hageavfall som skal kastes i containerne.30.08.2022 Ladepunkter for el-bil

Årsmøtet 2022 fattet vedtak om at det opprettes en arbeidsgruppe bestående av minimum to medlemmer i tillegg til styrets representant som skal kartlegge og skaffe informasjon fra kommunen, grunneiere, medlemmer og eventuelt andre.


Arbeidsgruppen skal få tak i nødvendige tillatelser fra grunneiere og kommunen samt kontakte leverandører og innhente anbud.


Arbeidsgruppen skal presentere forslag til løsning for årsmøtet i 2023.

Styret ber interesserte medlemmer om å ta kontakt.


Mvh Styret


30.08.2022 DUGNAD LØRDAG 24.09.2022

 

Midtunhaugen Velforening inviterer store og små til dugnad lørdag 24. september.

 

I år vil vi sette ut stolper med oppgaver som vi ønsker skal bli utført. Her er det bare å kaste seg over et prosjekt.  Lurer du på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss i styret, vi er på plass.


Det vil bli satt ut container ved parkeringsplass ved rekke 33-55/ og ved hovedvei utenfor hus 230.


Viktig!! Det er det kun hageavfall som skal kastes i containeren.


Andre arbeidsoppgaver:

 • Koste og spyle fortau og veier
 • Luke langs kantstein
 • Ta gjerne kontakt med styret dersom du har forslag til gjøremål

 

Det vil bli servering av pølser og brus, lapper og kaffe på midtre lekeplass kl. 14:00 (mellom husrekkene 184-198 og 174-184) for barn og vokse som deltar på dugnaden.

 

Dersom du ikke har anledning til å være med på dugnad, har du mulighet til å delta ved å betale kr. 200,- til konto 1503 69 09266. Vennligst merk innbetalingen med dugnad.

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til dugnad.


Mvh Styret


22.8.2022 Trafikksikkerhet-tiltak

Styret har fått satt ut blomsterkrukker langs veikant ved rekke 33-55. Dette for å hindre feilparkerte biler som utgjorde en sikkerhets risiko.


Vi minner samtidig om at det ikke skal parkeres på fortau ved rekke 100-128. Dette er ikke bra og kan skape farlige situasjoner.


Mvh Styret

unsplash