Dokumenter

Dokumenter


Her finner du Midtun Velforening sitt dokumentarkiv.


Trykker du på knappen for "Vedtekter" finner du de gjeldende vedtektene for Midtun Velforening.


Dokumenter fra tidligere årsmøter finner du under samlingene; innkalling og sakslister, budsjett og regnskap, og referater. Fullmakt som du kan ta med til årsmøte og ulike typer kartÅrsberetning

Budsjett og regnskap

Protokoll fra årsmøte


Reguleringsplan

Opprinnelig reguleringsplan heter R.3.573.00.00 (Planid 5730000) og ble vedtatt i Bystyret 1984-09-17.


Her finner du: ReguleringsplanKart


For detaljer og justeringer av opprinnelig reguleringsplan vises det til Bergen Kommunes planregister: http://www.bergenskart.no/braplan/. Søk etter Planid: 5730 for å finne aktuelle planer.


Tømmekalender for boss, papir og plast

Hos BIR finner du tømme kalender, se mer her:  www.bir.no


Kart

På www.bergenskart.no finner du detaljerte kart over Bergen kommune. Det er mulig å søke opp adresser og eiendommer, samt vise eiendomsgrenser, m.m. Se kart i pdf her.

Det er også mulig å se flyfoto over områdene.


Kart over boliger og hus nr som er medlemmer i Velforeningen: Se kart.


Om du ønsker å se kart over fellesområder, se kart her.Naboloven

Her finner du "Lov om Rettshøve mellom grannar" (granneloven/naboloven).


Velforeningen Midtunhaugen 76-96 (Nedre felt)

Noen av boligene i nedre del av Midtunhaugen har en egen velforening.


Øvre Midtunhaugen Sameie (Øvre felt)

Øvre Midtunhaugen har eget sameie