Aktuelle saker

Aktuelle saker


28.09.2022 


                                                                                   Oppstart av byggearbeider Heldal Eiendom AS 

Midtun toppen.

(https://www.midtuntoppen.no/index.html)

 

Heldal Eiendom AS har nå fått tillatelse til å starte sine arbeider som dere sikkert har sett/hørt. De er godt i gang og starter arbeidene med å borre i fjell i dag 28.september med påfølgende sprengningsarbeider.

 

De har arbeidstid mellom kl 07.00-15.00 Oppstart av maskiner 06.30. Planlagt ferdig høst 2023.

 

Arbeidsplan er å borre i løpet av dagen og sprenging på slutten av dagen. Varighet ca 14 dager. De vil ha en sikkerhetsansvarlig som sperrer veibane og stanser biler og personer som går i området.

 

Styret oppfordrer barnefamilie om å informere sine barn, på hva som pågår på sin skolevei, slik at de ikke blir skremt av arbeider og store biler som kjører.

 

 

Les mer på www.midtunhaugen.no her vil vi legge ut informasjon fortløpende om saken.

 

Har du ikke mulighet til dette, send oss en epost til styret@midtunhaugen.no eller ring 91348011, så vil vi sørge for at du får informasjon i din postkasse. Dette gjelder unntakene.

 

Beklager kort informasjonsfrist.

 

Mvh Styret

 

10.07.2022 Ferie i Styret

Styret i velforeningen tar nå en velfortjent ferie. Epost til styret vil bli besvart, men noe vente tid må forventes. Vi ønsker alle våre medlemmer en fin sommer!


Mvh Styret18.06.22 Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet ble avholdt torsdag 2. juni der flere viktige saker blant annet plan for utbedring av grøntområder og spørsmål om ladingspunkter for El-bil. Nye medlemmer ble valgt inn og skal danne ett nytt styre. Mer info kommer. Referater finn du her:

-Referat fra årsmøtet 2022


Styret


16.05.22 Innkalling til årsmøtet 2022

Torsdag 2.6.2022kl.18.00

Sted: Eventus Midtun Barnehage. Midtunhaugen 179, 5224 Nesttun

Dagsorden:

 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer
 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling
 3. Årsberetning 2021
 4. Godkjenning av regnskap 2021
 5. Budsjett for 2022
 6. Andre saker (styrets saker/innkomne saker)
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Valg til styret


Alle aktuelle dokumenter (utfyllende informasjon om innkomne saker, regnskap, budsjett osv.) finner du linker til nederst i saken. De som ikke har tilgang tilinternett,kankontakte styret påtlf.976 09 829for å få utskrift av dokumentene.

Styrtet gjør oppmerksom på at et medlem kan la seg representere av et annet medlem eller husstandsmedlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Et medlem/husstandsmedlem kan bare møte med en (1) fullmakt.


Det vil være et begrenset antallsakslistertilgjengelig på årsmøtet, og vi ber om at medlemmene selv tar med utskrifter. I år skal det velges inn tre nye personer til styret, og tre kandidater har meldt seg.Det er flere viktige saker som skal besluttes på årsmøtet, og vi håper så mange som mulig vil delta på møtet.


Linker:

- Innkalling med vedlegg (årsberetning, regnskap og budsjett, saksliste osb).

- Plantekonsept for Midtunhaugen av Frodig hagedesign.

- Innspill fra Irene Thorsnes og Liv Sverdrup vedr plantekonsept for Midtunhaugen.


Velkommen til årsmøtet!

Hilsen Styret

01.05.22 Bystyret har godkjent utbygging på Midtunhaugen

Styret ønsker å informere at bystyret har godkjent utbygging på Midtunhaugen av helldal eiendom. Les saken her:Styret


26.04.22 Forlenget dugnad og ny dato for innlevering av saker


Da ikke alle medlemmer av velforeningen på Midtun har fått med seg at det var invitert til dugnad på lørdag 23.04.22, så blir Konteinere stående frem til mandag 02.05.22. Dette gjør at alle medlemmer får mulighet til å utføre oppgaver etter ønske og behov utover uken.


Styret har nå satt opp nye skriv med informasjon om forlenget dugnad og inkalling til årsmøtet. Det kan virke som skrivene vedr dugnad og varsel om årsmøte har blitt fjernet fra postkassestativene. Det er beklagelig at informasjonen fra Velforeningen ikke når frem til alle medlemmer. Vi ber derfor medlemmer om å la informasjonsskriv fra velforeningen stå, og gi beskjed dersom skrivene er på avveie. Ny frist for innlevering av saker til årsmøtet er satt til fredag 6.mai som følge av dette.


Styret20.04.22 Dugnad på Midtunhaugen Lørdag 23.April


Vi oppfordrer våre medlemmer til å utføre arbeid i sitt nærområde. Det blir satt ut to containere (ved rekkenr 33-55) og en (i krysset ved nr 230). Detaljerte forslag til dugnadoppgaver blir lagt ut her på hjemmsiden vår. (se link under teksten).

Denne gangen er det behov for montering av benk og slengdisse på lekeplass, samt maling av dissestativ.. Styret kjøper inn maling og det som trengst i forbindelse med oppgradering av lekeplass.. Det blir grilling av pølser på "Midtre Lekeplass" (mellom rekkene 184-198 og 174-184) for barn og voksne som deltar på dugnaden.. Vi oppfordrer også særlig barn som ønsker å delta, til å plukke boss i blåbærskogen og øvrige grønt områder.


Arbeidsoppgaver:

-Koste og rydde fortau og veier

-Luke/plante og beskjære (langs vei og fortau)

-Male og fjerne "tagging".

-Ta gjerne kontakt med styret dersom du har forslag til konkrete gjøremål.

 

De som ikke har anledning til å være med på dugnad, har mulighet til å delta ved å betale kr. 200,- til konto: 1503 69 09266. Vennligst merk innbetalingen «Dugnad».


Forslag til andre dugnadsoppgaver finner du her:

https://midtunhaugen.no/Dugnad/Gjenståande-Arbe….pdf


Vel møtt!! :)

mvh Styret

20.04.22 Varsel om årsmøte for Midtunhaugen Velforening

Det er planlagt å avholde årsmøte i Midtunhaugen Velforening  Onsdag 2.juni.  

 

Eventuelle saker som skal tas opp må være styret i hende innen 27.april. Saker kan sendes på e-post: styret@midtunhaugen.no  

 

Endelig innkalling vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.midtunhaugen.no 

innen 16.mai samt tilsendt via posten. Av innkallingen som kommer, vil det fremgå hvilke saker som skal behandles i årsmøte. Relevante dokumenter i forbindelse med årsmøtet blir lagt ut på vår hjemmeside. 

  

Vi ber alle som kan bidra i styret, om å melde sin interesse.


Styret

08.04.22 Melding om bygningsarbeid

Vi ønsker å opplyse våre medlemmer om bygningsarbeid b.l.a. takskifte på følgende adresser: Midtunhaugen 152, 154, 156, 160, 162, 164. Arbeidet starter ved å montere stillas i uke 15 (mandag 11.04.22). I forbinnelse med bygningsarbeidet vil passasjen mellom Midtunhaugen 160 og Midtunhaugen 164 være stengd for gjennomgang, foruten beboere som nytter passasjen for å få tilgang til bolig. Det vil bli satt opp sperrebånd eller sperrebukk for å signalisere fysisk avstenging. Alternativ trasè til lekeplassen  fra sørøst er merka i kartet nedanfor. Medlemmene informerer om at det er sendt ut nabovarsel til andre berørte medlemmer.


mvh Styret


13.03.22 Styret ønsker nye styremedlemmer


Styret søker nye styremedlemmer velkommen til å bidra i Velforeningen. Vi har allerede fått melding om et medlem som ønsker å bidra i styret, er du det neste?
Ved årsmøtet (som er i begynnelsen av juni) går tre av styremedlemmene ut etter endt periode, To medlemmer av styret kommer til å fortsette for å sikre kontinuitet. Arbeidet i styret er lønnet. Årsmøtet beslutter de økonomiske rammene. Som styremedlem kan du bidra til:


- Utbedring av grøntområder på Midtunhaugen: Du kan bidra med å påvirke arbeidet til Frodig Hagedesign som skal utvikle innbydende grøntområder på "haugen".

-Sosiale arrangement: Samfunnet har opnet opp igjen, og Velforeninga kan begynne å arrangere festligheter på "haugen". Vil du være med å skape kjekke arrangementer på Midtunhaugen både for barn, vaksne og familiar?

-Andre gjøremål er:

-Økonomi

-Ajurhold av epost

-Oppfølging av lekeplasser

-Samordne og følge opp vintervedlikehold


Kontakt tlf 97609829 ved spørsmål eller send mail til styret@midtunhaugen.no15.02.22 Melding om pågåande arbeid ved Midtre Lekeplass


Styret har engasjert ein byggmester for å skifte/utbetre trapper og rekkverk ved Midtre Lekeplass. Arbeidet har starta og vil pågå over nokre dager, og vi ber våre medlemmer om å utvise forskiktighet ved ferdsel i det aktuelle området.


Styret


14.02.22 "Livet mellom husene"


Styret har blitt kontakt av eit medlem som spør om Velforeninga kan søke om midlar frå BOB sitt fond "Livet mellom husene", for å f.eks utbetre ein av leikeplassane våre. Styret ber difor medlemmar om å kome med konkrete forslag til utbetringar me kan gjøre på leikeplassane eller fellesareala til Midtunhaugen Velforening. Bruk gjerne kontaktskjema på heimesida vår. Eksemplar på tiltak som kan få støtte:
-Tiltak som retter seg mot klima, miljø eller uterom

-Opparbeiding av fellesarealer

-Spesielle arragementer

-Andre sosiale miljøtiltak

Les meir på heimesida til BOB:

https://www.bob.no/fondet/


Styret


21.01.22 Nytt skilt ved inngangen til Midtunhaugen


Styret har fått satt opp eit skilt som synleggjør for vogntog at dei no køyrar inn i eit boligområde. Skiltet var bestilt då det med jamne mellom forvillar seg større vogntog på Midtunhaugen og slik skapar trafikkkaos. 


Styret


23.12.2021 GOD JUL!


Kjære naboer. 


Styret ønsker å rette en takk til alle medlemmene i velforeningen for innsats og engasjement i året som har gått. Det har vært nok et annerledes-år med restriksjoner og begrenset samvær. Medlemmene har likevel stilt opp på dugnad og det ble arrangert 17. mai tog i nabolaget på andre året. 

Det gode livet og naboskapet her på haugen har på mange måter gått sin vante gang i en ellers uvant tid, og det er takket være dere! 

Styret ønsker alle medlemmer en fredelig jul og et godt nyttår. 


Vennlig hilsen 

Styret Midtunhaugen Velforening21.12.2021 Årets julestjerne


I år fikk vi inn 6 nominasjoner på årets julestjerner. Styret mente at alle fortjente en oppmerksomhet for sin innsats og alle fikk tildelt en julestjerne på døren. 


Alle har bidratt positivt til felleskapet i året som gikk.


Vi gratulerer årets julestjerner for innsatsen:


Leif Nordgård

Carl Olav Wickmann 

Camilla Skudal

Liv Sverdrup

Lillian Margrete Teige


Hilsen stryet


09.12.2021 Nominer din nabo til årets julestjerne på Midtunhaugen

 

Vi vil oppfordre alle medlemmer til å nominere sin nabo til årets julestjerne.

Styret i Velforeningen ønsker å sette pris på de medlemmene som har bidratt positiv for fellesskapet i året som snart er ferdig. Har din nabo kostet og holdt ren lekeplassen, måket snø eller utført noe som har kommet andre medlemmer til gode?

Da ønsker vi at du sender inn ditt forslag og hvorfor til styret@midtunhaugen.no

Vi ser frem til din nominasjon


Frist for innlevering:                                                    17.desember

Utlevering av årets julestjerner:                              20.desember


Hilsen styret


21.10.2021 Vinteren 2021/22


Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av strøkassene med sand og salt!

Vinteren viser seg med glatte veier i morgen timene i dag, og det er fort gjort å falle på et slikt underlag.

Det er derfor satt ut 10stk strøkasser rundt omkring på Midtunahugen, som våre medlemmer kan benytte seg av (se kart her:

http://midtunhaugen.no/Kart/strøkasser1.pdf )

Disse har nå BOB supplert med sand og salt.

Vi oppfordrer igjen alle våre medlemmer til selv å strø med sand og salt på slike dager som i dag.


Styret


17.10.2021 Ny tømmedag for Papir og Plastemballasje


Vi vil minne våre medlemmer om at Midtunhaugen har fått ny tømmedag for papir og plastemallasje. Første nye tømmedag er førstkommande tirsdag 19. oktober. Dei neste tømmedatoane er 16. November, 14. Desember, og vidare kvar fjerde veke. Om du lastar ned BIR sin tømmeapp, kan du få varsek på mobieln dagen før spannet skal tømmast.


Det kan bli trangt om plassen med tanke på plassering av fleire spann i samme tidsrom. Me oppfordrar difor medlemmer til å halde hentearealet ryddig, slik at det vert lettare for BIR å tømme. Vi vil og minne om at det er mogleg å kaste papir og glas/hermetikk ved lekeplass nedre Velforening10.10.2021 Kartlegging av beplatning v/Frodig hagedesign


Midtunhaugen Velforening har bestilt Frodig Hagedesign AS til kartlegging av beplantning i vårt boligfelt samt å utvikle et design konsept på våre fellesområder ihht årsmøte beslutning 2.juni 2021


 Plan for dette arbeidet er:

-Kartlegging av beplantning utføres i vekstsesong – høsten 2021.

-Konseptutviklingen starter i løpet av vinteren 2022.


Når dette er gjennomført, vil styret henvende seg til medlemmene for videre beslutning.Bestilling av beskjæring på Gullregn ved nr 45

Styret har bestilt Bergen Trepleie til å beskjære treet som står ved innkjørselen til rekke 33-55. Den har vokst seg ut i veibane samt det er nødvendig med vedlikehold. Det er også bestilt vaktemester i fra BOB til å rette opp skilt samt fjerne avfall som er hensatt ved parkeringsplass ved samme rekke.22.09.2021 Dugnad

Vi minner om dugnad førstkommande laurdag 25. September!

Vi oppfordrer våre medlemmer til å utføre arbeid i sitt nærområde, samt tilstrebe god avstand mellom deltakere. Det blir satt ut to store container (ved rekkenr 33-55) og en (i krysset ved nr 230). Dette åpner for at medlemmer kan gjennomføre dugnad når det passer og bidrar til at vi kan holde trygg avstand. Detaljerte forslag til dugnadoppgaver blir lagt ut her på hjemmsiden vår. Vi ber medlemmer ta kontakt med styret ved interesse for å utføre malerarbeid. På grunn av den pågående koronasituasjonen blir det ikke felles oppmøte eller grilling denne gangen. Is og brus blir satt frem på ”Midtre lekeplass” (mellom rekkene 184-198 og 174-184) for barn og voksene som deltar på dugnaden. Vi oppfordrer også særlig barn som ønsker å delta, til å plukke boss i blåbærskogen og øvrige grønt områder.

Arbeidsoppgaver:

-Koste og rydde fortau og veier

-Luke/plante og beskjære

-Ta gjerne kontakt med styret dersom du har forslag til konkrete gjøremål.

 

De som ikke har anledning til å være med på dugnad, har mulighet til å delta ved å betale kr. 200,- til konto 1503 69 09266. Vennligst merk innbetalingen «Dugnad».


Forslag til arbeidsoppgaver:

http://midtunhaugen.no/Dugnad/Arbeidsoppgåver ….pdf

 

Vel møtt 

Styret i Midtunhaugen Velforening


01.07.2021 Sommerferie!!


Styret i velforeningen tar nå en velfortjent ferie. Epost til styret vil bli besvart, men noe vente tid må forventes. Vi ønsker alle våre medlemmer en varm og fin sommer!


Mvh Styret


12.06.2021 Referat fra årsmøtet

Vedlagt finner du refarat fra årsmøtet avholdt Onsdag 02.06.21 kl 18. Styret vil takke alle medlemmer som møtte opp. Referatet legges ut med forbehold om feil, deltakere fra årsmøtet kan kontakte styret ved eventuelle feil/mangler i dokumentet.

http://midtunhaugen.no/Årsmøter/Referater/2021 Referat frå ….pdfMvh Styret14.05.2021 Innkalling til årsmøtet

INNKALLING 

ÅRSMØTE 2021 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING 

 

Onsdag 2.6.2021 kl. 18.00  

Sted: Midtre Lekeplass (ved rekkene 184-198 og 174-184)  

 

Dagsorden: 

 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer  
 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling 
 3. Årsberetning 2020  
 4. Godkjenning av regnskap 2020 – meddelelse av ansvarsfrihet for styret
 5. Andre saker
 6. Budsjett for 2021
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Valg til styret 

 

Alle aktuelle dokumenter (oversikt over innkomne saker, regnskap, budsjett osv.) vil bli lagt ut på hjemmesiden www.midtunhaugen.no i god tid før årsmøtet. De som ikke har tilgang til internett, kan kontakte styret på tlf 976 09 829 for å få utskrift av dokumentene.  

Styrtet gjør oppmerksom på at et medlem kan la seg representere av et annet medlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Et medlem kan bare møte med en (1) fullmakt. 

Vi gjør oppmerksom på at det vil være et begrenset antall sakslister tilgjengelig på årsmøtet, og ber om at medlemmene selv tar med utskrifter til dette. I år skal det velges inn en ny person til styret samt vara, og vi oppfordrer alle som ønsker å engasjere seg i nærmiljøet til å melde sin interesse! Ta gjerne kontakt med styret for mer informasjon.  

 

Håper vi ser mange av dere på årsmøtet! Du finn innkallinga med aktuelle vedlegg her:

http://midtunhaugen.no/Årsmøter/Innkalling/2021 INNKALLING t….docx

 

Hilsen Styret 07.05.2021 Rengjøring av kummer på fellesområder 


Styret har kartlagt alle kummer som ligger på våre stikkveier og fellesareal, innhentet pristilbud i fra flere firma. Rimeligste leverandør ble Ragn-Sells AS.


De kommer mandag 10.mai og starter arbeid med rengjøring av flere av våre kummer. Det må forventes at plassering av stor bil, kan skape noe vanskelig fremkommeligheter for gående og kjørende mens arbeidet pågår


Vis hensyn.


Hilsen styret03.05.2021 Melding til medlemmer anggåande containere

Styret gjer medlemmar merksame på bruken av containerane som er satt ut i forbindelse med dugnad. Det skal berre kastast avfall som ein finn i fellesområda på midtunhaugen. Eksempel på avfall kan være: grøntavfall (busker/kvister osb), trevirke, jord og steinmasser.


Containerane er ikkje meint for at medlemmer skal "tømme boden". Kontakt styret dersom noko er uklart.


25.05.2021 Midtun Velforening inviterer til dugnad 8.mai!Vi oppfordrer våre medlemmer til å utføre arbeid i sitt nærområde, samt tilstrebe godt avstand mellom deltakere. Det blir satt ut en stor container (ved rekkenr 33-55) og en mindre (i krysset ved nr 230). De blir stående fra fredag 30.april til søndag 9.mai. Dette åpner for at medlemmer kan gjennomføre dugnad når det passer og bidrar til at vi kan holde trygg avstand. Detaljerte forslag til dugnadoppgaver finner du her: 

http://midtunhaugen.no/Dugnad/Arbeidsoppgåver ….pdf


Styret ønsker tilbakemeldinger fra medlemmer om det er ønskelig å male postkassestativene på Midtunhaugen. Vi ber medlemmer ta kontakt med styret ved interesse for å utføre malerarbeid. På grunn av den pågående koronasituasjonen blir det ikke felles oppmøte eller grilling denne gangen. Is og brus blir satt frem på ”Midtre lekeplass” (mellom rekkene 184-198 og 174-184) kl 13 Lørdag 8.mai for barn og voksene som deltar på dugnaden.


Generelle dugnadsoppgaver:

-Koste og rydde fortau og veier

-Luke/plante og beskjære

-Ta gjerne kontakt med styret dersom du har forslag til konkrete gjøremål.


De som ikke har anledning til å være med på dugnad, har mulighet til å delta ved å betale kr. 200,- til konto 3625. 07. 81282. Vennligst merk innbetalingen «Dugnad».


Vel møtt :)

Styret i Midtunhaugen Velforening
22.04.2021 Invitasjon til befaring med Heldal Eiendom AS


3.mai 2021 kl.17.00 på parkeringsplass utenfor rekke 33-55.

(Saken vil bli tatt opp på årsmøte 2.juni 2021)


Heldal Eiendom AS skal bygge ca 18 leiligheter ved Midtunhaugen 68. Dette vil medføre endringer på fortau og vei (kommunal og privat) ved inngang til feltet, og veien ned til nedre Velforeningen.

 

Ihht vedtektene §6 er det årsmøte som må ta beslutning vedr pkt 1. 

 

I reguleringsplanen er det spesielt 3 nye endringer i feltet:

 

 1. Heldal Eiendom AS og kommunen ønsker samtykke fra Midtunhaugen Velforening til å kunne utvide veien ved inngang til feltet, og inn på vår eiendom 43-688 ved rekke 33-55. Du finner henvendelsen her:

  http://midtunhaugen.no/Regulering/Midtunhaugen 68 r….pdf

 2. Innkjørsel til nedre Velforening må utvides, og fjell må sprenges bort.
 3. Nytt fortau fra innkjørsel til nedre Velforening og helt ned til snarveien/transformator

 

 

Plansak

Alle dokumenter angående Heldal Eiendoms utbygging på Midtunhaugen 68, finnes her: 

www.bergen.kommune.no/innsynpb  

saks nummer: 201730400

 

Se også:

Midtunhaugen boliger | Ard arealplan

https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=210635145

https://midtuntoppen.no

 

 

Mvh Midtunhaugen Velforening17.04.21 Varsel om årsmøte i velforeningen 2021


Det er planlagt å avholde årsmøte i Midtunhaugen Velforening Onsdag 2.juni.  

 

Eventuelle saker som skal tas opp må være styret i hende innen 27.april. Saker kan sendes på e-post: styret@midtunhaugen.no  

 

Endelig innkalling vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.midtunhaugen.no 

innen 16.mai. Av innkallingen som kommer, vil det fremgå hvilke saker som skal behandles i årsmøte. Relevante dokumenter i forbindelse med årsmøtet blir lagt ut på vår hjemmeside. 

  

Vi ber alle som kan bidra i styret, om å melde sin interesse. Styret har lavere kapasitet pga sykemelding. Vi har behov for ett styremedlem og ett varamedlem. 


mvh Styret


11.04.21 Lekeplasser og resultat fra sikkerhetskontroll


Styrets rolle er å ivareta medlemmenes interesser hva angår opparbeiding og disponering av fellesarealer, samt vedlikehold.


Styret fikk gjennomført et sikkerhetskontroll på våre to lekeplasser i området, i forbindelse med etablering av nytt lekestativ i midtre lekeplass.


Det stilles også krav til eier (velforeningen) å foreta jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. Hensikten med denne rapporten er å sikre forsvarlig lek i, på eller rundt offentlig tilgjengelig lekeplassutstyr innbefattet fallsoner og underlag. Dette gjelder også utstyr og enheter som monteres som lekeplassutstyr for barn, selv om de ikke er produsert for det formålet. Inspeksjonen omfatter ikke gjenstander definert som leketøy.


Avvik ble oppdaget og er beskrevet i rapport som ligger her:

http://midtunhaugen.no/Rapporter/MV Årlig Hovedko….pdf

Som det fremgår av rapporten ble det avdekket alvorlige avvik ved trehytten på nedre lekeplass. Avvikene er av en slik art og omfang at hytten dessverre må rives.Styret har forståelse for at rivning av lekehytte (som har stått der i alle år), kan oppleves som uforståelig. Det er styrets rolle, på vegne av velforeninga, å ivareta sikkerheten til lekende barn på Midtunhaugen. Dette har tidligere også vært gjennomført lignende på øvre lekeplass, hvor alle lekeapparater ble fjernet.


Sitat fra rapport:
Hensikten med standarden for lekeapparater er ikke å begrense akseptabel risiko, men å forhindre ulykker som medfører invaliditet og dødsfall, dernest å redusere alvorlige ulykker som uunngåelig oppstår når barn skal utvide sitt kompetansenivå.


Å ta risiko for at barn ved lek kan eksponeres for noe fare, kan være positivt for barnets utvikling, men innebærer da en risiko for kuler, blåmerker og til og med risiko for arm og benbrudd. Når en plassbygd lekehytte som her er plassert på en offentlig tilgjengelig lekeplass medfører det et ansvar for eierne, der minst alle avvik som kan medføre invaliditet og død blir lukket.


Mvh Styret

05.03.21 En ny vår på Midtunhaugen


En ny vår på Midtunhaugen

Velkommen til et nytt år og en ny vår på Midtunhaugen til alle gamle og nye

medlemmer i velforeningen. Nå skriver vi mars 2021, og vi legger bak oss et år med koronarestriksjoner. Sånn sett har det vært et spesielt år for det nye styret, hvor vi prøver både å være ambisiøse og nøkterne for hva vi kan få til sammen med dere beboere. Uansett håper vi våren bare blir lysere og at vi kan få til flere treffpunkt i månedene som kommer.


Vi planlegger nå for en dugnad litt utpå våren, og vil i den forbindelse kartlegge behov og mulige oppgaver på våre fellesarealer. I denne sammenheng oppfordrer vi medlemmer til å komme med konkrete innspill til styret på epost. Slik som beskjæring av busker, enkel beplantning og generell opprydning av gatetun m.m. Her håper vi en dugnad både kan være et sosialt (men koronavennlig) samlingspunkt og et løft for den Midtunhaugen vi trives så godt på.


I løpet av de kommende ukene vil dato for dugnad fastsettes, da vil det samtidig komme et skriv med nærmere info. Dette legges ut på midtunhaugen.no og på Facebook-gruppen Midtunhaugen. Det vil også henges opp lapper på postkassestativene.


Vi minner om årskontingenten som forfaller hver januar.
Har dere noen spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med oss.


Vennlig hilsen Styret
10.11.20 Ny leverandør av vintervedlikehold:


BOB Eiendomstjenester og Rådgivning AS, er vår nye leverandør på vintervedlikehold.

Kontrakt skal signeres, men arbeid er allerede utført med å erstatte strøkasser som var ødelagt og etterfylle sand og salt. Ny strøkasse er bestilt ved bratt bakken ned mellom hus 182/236. 


BOB vil sørge for salting og brøyting (ved snøfall mellom 5-10cm) når det er behov og innen kl 07. 


Oppfordrer alle medlemmer til å bruke strøkassene når veiene blir glatte og farlige. 


Link til hvor strøkasser er plassert
22.10.20 Oppgradering av mitdre lekeplass:


På årsmøte i 2019 og 2020, ble det besluttet å oppgradere lekeplassstativet og utstyr. Til å utføre dette, har vi inngått avtele for gjennomføring med Sandvikplay.


Etter befaring i dag, er det besluttet å starte med arbeider torsdag 29.10.2020. Varighet ca 1 til 2 uker. Lekeplassen vil være stengt i denne persioden og det er viktig at våre medlemmer påser at barn ikke går inn på byggeområdet.


Vi gleder oss til nytt utstyr.