Om Velforeningen

Om Velforeningen og Midtunhaugen

Midtunhaugen

Midtunhaugen er et område som ligger like øst for Nesttun, sør i Bergen kommune (Fana bydel). Midtun var opprinnelig en gård som sammen med Nesttun og Øvsttun tilhørte storgården Hjelmeland. Gårdene har røtter tilbake til middelalderen.


Midtunhaugen har også Eventus Midtun barnehage AS som holder til i øvre del.


I nedre del av Midtunhaugen er det også flere industribygg. Mest kjent er Kaffehuset Friele som ligger like ved avkjørselen fra Hardangervegen.

Om Velforeningen

En velforening er en sammenslutning av og for beboere, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område. Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor


Midtunhaugen Velforening har et styre bestående av fem representanter; leder, nestleder/kasserer og tre styremedlemmer. Velforeningen står som eier av fellesområder A-P (se kart) og skal ivareta medlemmenes interesser hva angår opparbeiding  og disponering av fellesarealer samt vedlikehold.


Leder:                      Siv Vikestrand Asphaug

Nestleder:              Ole Sverre Myklebust          

Styremedlem:       Ingrid Svanevik Danielsen

Styremedlem:       Emilie Hetleøen

Styremedlem:       Tord Hatland